Układ urbanistyczny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Brzeg Dolny, powiat wołowski, gmina Brzeg Dolny

Numer w rejestrze

396/W z 30.09.1978