Klasztor

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Wrocław, powiat Wrocław, gmina Wrocław

pl. Nankera 16

Numer w rejestrze

22 z 28.11.1947; 111 z 14.02.1962

Kategorie

  • mieszkalny
  • sakralny
  • katolicki