Gmach Muzeum Narodowego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Wrocław, powiat Wrocław, gmina Wrocław

pl. Powstańców Warszawy 5

Numer w rejestrze

325/Wm z 24.07.1976

Kategorie

  • sportowy/kulturalny/edukacyjny