Omiń nawigację

Regulamin użytkownika


 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.otwartezabytki.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Projekt: Polska (dalej: Fundacja).
 2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony www.
 4. Dane znajdujące się na stronie www pochodzą ze zbiorów domeny publicznej (dane pochodzące bezpośrednio z Rejestru Zabytków), albo udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach (pozostałe materiały). Treść licencji jest dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/. Użytkownik może wykorzystywać dane zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z prawa autorskiego i postanowień licencji.
 5. Użytkownik zobowiązuje się edytować dane zebrane na stronie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dbając o wysoką jakość wprowadzanych informacji.
 6. Użytkownik udziela licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach na wprowadzane przez siebie dane, które są przedmiotem jego praw autorskich. Treść licencji jest dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem (poprzez podany podczas rejestracji adres e-mail) w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości dotyczących dodanych przez Użytkownika materiałów oraz z pytaniami związanymi z oceną funkcjonowania strony - odpowiedzi na pytania będą wykorzystywane wyłącznie przez administratora w celach ewaluacji strony www.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo zablokowania działań Użytkownika oraz usunięcia dokonanych edycji w sytuacji wykrycia aktów wandalizmu, spamowania, umieszczania treści niezwiązanych z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym lub naruszających dobra osobiste bądź prawa autorskie osób trzecich, niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 9. Fundacja nie udostępnia w żadnej formie danych Użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę www.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony www lub ograniczenia możliwości dodawania informacji.
 12. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt-oz@centrumcyfrowe.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
  Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt-oz@centrumcyfrowe.pl).
 13. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego